Cookie Policy

VİTALEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI

Sayın Website Kullanıcısı,

Vitalen Holding (“Vitalen”) olarak, http://www.vitalen.com.tr/ uzantılı web sitemizi ziyaretleriniz kapsamında çerez kullanıyoruz. İşbu Çerez Politikası ile, kullandığımız çerezlerin yapılarını ve işlememizdeki amaç ve hukuki gerekçeleri, haklarınız ile birlikte sizlereaktarıyoruz.

Çerezler, bilgisayar veya mobil aygıtınız üzerinden web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda alınan küçük veri dosyalarıdır. Sıkça kullanılan çerezler, websitenin daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirilmesi ve gereklilik halinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.

Sıkça kullanılan çerezler, kullanıcıların dijital deneyimlerini sağlamak, kolaylaştırmak ve iyileştirmek, internet sitesinin işlevselliğinin ve performansının arttırılması, daha iyi bir çevrimiçi deneyim sağlanması, websitesinin ve modüllerinin iyileştirilmesi ve kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini kapsamında hukuki güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla kullanılmaktadır.

Vitalen, zorunlu çerezleri web sitenin teknik işlevselliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Diğer çerezler ise, kullanıcı deneyimini baz alarak çevrimiçi deneyimin arttırılması için kullanılır. Çerezlerin farklı amaçlara hizmet eden pek çok türü bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Kullanım Süresine Göre Çerez Türleri:

 1. Oturum Çerezler/ Geçici Çerezler: Oturumun sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanılan bu çerezler, kullanıcının internet tarayıcısını kapattığı anda silinmektedir.
 2. Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler, kullanıcının internet tarayıcısını kapattığı anda silinmemekte, bu tür çerezler belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler:

Çerezler, doğrudan web site üzerinden toplanan veya üçüncü kişiler eliyle toplanan versiyonda olabilirler. Bu tip çerezlerin temel amacı, web sitenin fonksiyonelliğini arttırmak ve reklam ile analiz çalışmalarında kullanmaktır.

 1. Birinci Taraf Çerezler: Bu tür çerezler doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği “http://www.vitalen.com.tr/” tarafından yerleştirilmektedir
 2. Üçüncü Taraf Çerezler: Bu tür çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir

Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler Türleri:

 1. Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler web sitenin işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

  Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

 2. İşlevsel ve Analitik Çerezler: Bu tip çerezler kullanıcının web siteyi kullanma biçimi ve tercihlerinin listelenmesi ve analiz edilmesi için kullanılmaktadır.

  Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması kapsamında, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak veya ilgili kişinin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman tarayıcı ayarlarından ya da web sitesinin Çerez Yöneticisi kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. İhtiyaç olmayan tüm çerezler VİTALEN tarafından kaldırılmıştır.

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. Tarayıcının çerez ayarları hakkında detaylı bilgi edinmek ve ayarları değiştirmek için aşağıdaki yönergeden faydalanılabilir:

 • Google Chrome: VİTALEN’in website adresi yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak 'Çerezler' sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz
 • Internet Explorer: Tarayıcınızın “Araçlar” bölümünde yer alan “Güvenlik” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz
 • Mozilla Firefox : Tarayıcınızın “Seçenekler” sekmesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
 • Yandex: Tarayıcınızın “Ayarlar” bölümünde yer alan “Siteler” sekmesini açın. Sayfayı aşağı kaydırın ve “Gelişmiş site ayarları” sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında VİTALEN, internet sitesinde doğru hukuki sebeplere dayalı olarak veri işlemesi ve Kanun’a uygun şekilde ilgili kişi için aydınlatma yapar ve ilgili kişileri hukuka uygun açık rıza almaları noktasında yönlendirir.

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz üzerindeki çerez kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı tavsiye ederiz.

İşbu Politika ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen bizimle [email protected] adresi veya internet sitemizde (http://www.vitalen.com.tr/) sunulan İletişim Formu üzerinden iletişime geçiniz

Telefon : +90 312 385 99 55